Jumaat, 1 Januari 2010

Perkhidmatan Kami

Antara perkhidmatan yang kami sediakan ialah:

1.PERMOHONAN PERKAHWINAN
- Wali Hakim
- Poligami

2.PENGESAHAN & PENDAFTARAN PERNIKAHAN LUAR NEGARA

3.SABITAN NUSYUZ/PERINTAH TAAT

4.PERCERAIAN
- cerai seksyen 47
- fasakh
- ta’liq
- khulu’ (tebus talak)
- anggapan mati
- faraq pernikahan

5.TUNTUTAN SELEPAS PERCERAIAN
- Nafkah iddah
- Mutaah
- Harta sepencarian
- Nafkah tertunggak isteri

6.Hak Jagaan (hadhanah) & Nafkah Anak
- Nafkah tertunggak anak

7.Perlaksanaan & Penguatkuasaan Perintah

8.Wasiat, Hibah dan Faraid

9.Kes-kes Jenayah Syariah

10.Kes-kes mal syariah

Tags: Nikah Kahwin di Siam, Nikah Kahwin di Thailand, Nikah Kahwin di Songkhla.

Tiada ulasan: